ROLEX ROLEX 時計 79174 DateJust系列珍珠貝殼面蠔式恆動日誌型機械女錶(mw2019)
ROLEX ROLEX 時計 79174 DateJust系列珍珠貝殼面蠔式恆動日誌型機械女錶(mw2019)
ROLEX ROLEX 時計 79174 DateJust系列珍珠貝殼面蠔式恆動日誌型機械女錶(mw2019)
ROLEX ROLEX 時計 79174 DateJust系列珍珠貝殼面蠔式恆動日誌型機械女錶(mw2019)
ROLEX ROLEX 時計 79174 DateJust系列珍珠貝殼面蠔式恆動日誌型機械女錶(mw2019)
ROLEX ROLEX 時計 79174 DateJust系列珍珠貝殼面蠔式恆動日誌型機械女錶(mw2019)
ROLEX ROLEX 時計 79174 DateJust系列珍珠貝殼面蠔式恆動日誌型機械女錶(mw2019)
ROLEX ROLEX 時計 79174 DateJust系列珍珠貝殼面蠔式恆動日誌型機械女錶(mw2019)
ROLEX ROLEX 時計 79174 DateJust系列珍珠貝殼面蠔式恆動日誌型機械女錶(mw2019)
ROLEX ROLEX 時計 79174 DateJust系列珍珠貝殼面蠔式恆動日誌型機械女錶(mw2019)
ROLEX ROLEX 時計 79174 DateJust系列珍珠貝殼面蠔式恆動日誌型機械女錶(mw2019)
ROLEX ROLEX 時計 79174 DateJust系列珍珠貝殼面蠔式恆動日誌型機械女錶(mw2019)
ROLEX ROLEX 時計 79174 DateJust系列珍珠貝殼面蠔式恆動日誌型機械女錶(mw2019)
ROLEX ROLEX 時計 79174 DateJust系列珍珠貝殼面蠔式恆動日誌型機械女錶(mw2019)
ROLEX ROLEX 時計 79174 DateJust系列珍珠貝殼面蠔式恆動日誌型機械女錶(mw2019)
ROLEX ROLEX 時計 79174 DateJust系列珍珠貝殼面蠔式恆動日誌型機械女錶(mw2019)
ROLEX ROLEX 時計 79174 DateJust系列珍珠貝殼面蠔式恆動日誌型機械女錶(mw2019)
ROLEX ROLEX 時計 79174 DateJust系列珍珠貝殼面蠔式恆動日誌型機械女錶(mw2019)
ROLEX ROLEX 時計 79174 DateJust系列珍珠貝殼面蠔式恆動日誌型機械女錶(mw2019)
ROLEX ROLEX 時計 79174 DateJust系列珍珠貝殼面蠔式恆動日誌型機械女錶(mw2019)
ROLEX ROLEX 時計 79174 DateJust系列珍珠貝殼面蠔式恆動日誌型機械女錶(mw2019)

因商品照片是以一般數位相機所拍攝,可能實品的顏色、質感跟螢幕上所看到的會有一點差異,請您完全理解之後再進行購買。

_blank
安心保障承諾

如購買的商品被判定為仿造品,會將金額全數退回。

除網上外,亦可於電話預約商品。
02-8773-080010:00〜19:00

※ 有關查詢
進行查詢的時候,請附上「商品編號」。

ROLEX

DateJust系列珍珠貝殼面蠔式恆動日誌型機械女錶(mw2019)

商品號碼 : 2163200069012

  • 店舖售價148,000 元
  • 網路優惠價134,000 元
  • 狀態 : 八成新    » 關於顯示商品的狀態
  • 商品所在地 : 台北 忠孝復興店

細節

商品編號 79174
材料 K18WG/不繡鋼(SS)
附屬品 G
商品描述

金屬有髮絲紋
錶帶金屬疲乏

品牌名稱 : ROLEX(勞力士)
商品名稱 : DateJust系列珍珠貝殼面蠔式恆動日誌型機械女錶 79174 Y字頭
型號 : 79174
材質 : K18WG/不繡鋼(SS)
種類 : 女用
機械錶 : 自動巻き(自動上鍊)
機能 : 星期/日期窗
防水 : 100M防水
尺寸 : 錶面尺寸直徑23mm(リューズ除く)/錶帶寬W12mm/腕圍約15.5cm - 約16.5cm
附屬品 : 原廠盒/保證書

_blank
安心保障承諾

如購買的商品被判定為仿造品,會將金額全數退回。

除網上外,亦可於電話預約商品。
02-8773-080010:00〜19:00

※ 有關查詢
進行查詢的時候,請附上「商品編號」。