GUCCI サイフ・小物 432253 K2LOG 4069 Grosgrain GG Supreme Continental Wallet 紅色 蝴蝶結造型 長財布
 GUCCI サイフ・小物 432253 K2LOG 4069 Grosgrain GG Supreme Continental Wallet 紅色 蝴蝶結造型 長財布
 GUCCI サイフ・小物 432253 K2LOG 4069 Grosgrain GG Supreme Continental Wallet 紅色 蝴蝶結造型 長財布
 GUCCI サイフ・小物 432253 K2LOG 4069 Grosgrain GG Supreme Continental Wallet 紅色 蝴蝶結造型 長財布
 GUCCI サイフ・小物 432253 K2LOG 4069 Grosgrain GG Supreme Continental Wallet 紅色 蝴蝶結造型 長財布
 GUCCI サイフ・小物 432253 K2LOG 4069 Grosgrain GG Supreme Continental Wallet 紅色 蝴蝶結造型 長財布
 GUCCI サイフ・小物 432253 K2LOG 4069 Grosgrain GG Supreme Continental Wallet 紅色 蝴蝶結造型 長財布
 GUCCI サイフ・小物 432253 K2LOG 4069 Grosgrain GG Supreme Continental Wallet 紅色 蝴蝶結造型 長財布
 GUCCI サイフ・小物 432253 K2LOG 4069 Grosgrain GG Supreme Continental Wallet 紅色 蝴蝶結造型 長財布
 GUCCI サイフ・小物 432253 K2LOG 4069 Grosgrain GG Supreme Continental Wallet 紅色 蝴蝶結造型 長財布
 GUCCI サイフ・小物 432253 K2LOG 4069 Grosgrain GG Supreme Continental Wallet 紅色 蝴蝶結造型 長財布
 GUCCI サイフ・小物 432253 K2LOG 4069 Grosgrain GG Supreme Continental Wallet 紅色 蝴蝶結造型 長財布
 GUCCI サイフ・小物 432253 K2LOG 4069 Grosgrain GG Supreme Continental Wallet 紅色 蝴蝶結造型 長財布
 GUCCI サイフ・小物 432253 K2LOG 4069 Grosgrain GG Supreme Continental Wallet 紅色 蝴蝶結造型 長財布
 GUCCI サイフ・小物 432253 K2LOG 4069 Grosgrain GG Supreme Continental Wallet 紅色 蝴蝶結造型 長財布
 GUCCI サイフ・小物 432253 K2LOG 4069 Grosgrain GG Supreme Continental Wallet 紅色 蝴蝶結造型 長財布
 GUCCI サイフ・小物 432253 K2LOG 4069 Grosgrain GG Supreme Continental Wallet 紅色 蝴蝶結造型 長財布
 GUCCI サイフ・小物 432253 K2LOG 4069 Grosgrain GG Supreme Continental Wallet 紅色 蝴蝶結造型 長財布
 GUCCI サイフ・小物 432253 K2LOG 4069 Grosgrain GG Supreme Continental Wallet 紅色 蝴蝶結造型 長財布
 GUCCI サイフ・小物 432253 K2LOG 4069 Grosgrain GG Supreme Continental Wallet 紅色 蝴蝶結造型 長財布
 GUCCI サイフ・小物 432253 K2LOG 4069 Grosgrain GG Supreme Continental Wallet 紅色 蝴蝶結造型 長財布

因商品照片是以一般數位相機所拍攝,可能實品的顏色、質感跟螢幕上所看到的會有一點差異,請您完全理解之後再進行購買。

安心保障承諾

如購買的商品被判定為仿造品,會將金額全數退回。

除網上外,亦可於電話預約商品。
02-8773-080010:00〜19:00

※ 有關查詢
進行查詢的時候,請附上「商品編號」。

GUCCI

Grosgrain GG Supreme Continental Wallet 紅色 蝴蝶結造型 長財布

商品號碼 : 2163400254966

  • 專櫃參考價21,800 元
  • 店舖售價12,800 元
  • 網路優惠價12,800 元
  • 狀態 : 九成新    » 關於顯示商品的狀態
  • 商品所在地 : 台北 忠孝復興店

細節

商品編號 432253 K2LOG 4069
顏色 紅色Navy × Red
材料 牛皮Leather
商品描述

有些許使用痕跡

品牌名稱 : GUCCI(古馳)
商品名稱 : Grosgrain GG Supreme Continental Wallet 紅色 蝴蝶結造型 長財布
型號 : 432253 K2LOG 4069
顏色 : 紅色/Navy × Red
材質 : 牛皮Leather
尺寸 : W19×H12cm
口袋 : 皮夾/鈔票×5/卡層×12/拉鍊×1
附屬品 : 原廠防塵袋

安心保障承諾

如購買的商品被判定為仿造品,會將金額全數退回。

除網上外,亦可於電話預約商品。
02-8773-080010:00〜19:00

※ 有關查詢
進行查詢的時候,請附上「商品編號」。

看過此商品的人,也看過這些商品。