Cartier Cartier 貴金属・宝石 K18WG LOVE系列戒指 57號 K18WG(mw2019)
Cartier Cartier 貴金属・宝石 K18WG LOVE系列戒指 57號 K18WG(mw2019)
Cartier Cartier 貴金属・宝石 K18WG LOVE系列戒指 57號 K18WG(mw2019)
Cartier Cartier 貴金属・宝石 K18WG LOVE系列戒指 57號 K18WG(mw2019)
Cartier Cartier 貴金属・宝石 K18WG LOVE系列戒指 57號 K18WG(mw2019)
Cartier Cartier 貴金属・宝石 K18WG LOVE系列戒指 57號 K18WG(mw2019)
Cartier Cartier 貴金属・宝石 K18WG LOVE系列戒指 57號 K18WG(mw2019)
Cartier Cartier 貴金属・宝石 K18WG LOVE系列戒指 57號 K18WG(mw2019)
Cartier Cartier 貴金属・宝石 K18WG LOVE系列戒指 57號 K18WG(mw2019)
Cartier Cartier 貴金属・宝石 K18WG LOVE系列戒指 57號 K18WG(mw2019)
Cartier Cartier 貴金属・宝石 K18WG LOVE系列戒指 57號 K18WG(mw2019)
Cartier Cartier 貴金属・宝石 K18WG LOVE系列戒指 57號 K18WG(mw2019)
Cartier Cartier 貴金属・宝石 K18WG LOVE系列戒指 57號 K18WG(mw2019)
Cartier Cartier 貴金属・宝石 K18WG LOVE系列戒指 57號 K18WG(mw2019)
Cartier Cartier 貴金属・宝石 K18WG LOVE系列戒指 57號 K18WG(mw2019)
Cartier Cartier 貴金属・宝石 K18WG LOVE系列戒指 57號 K18WG(mw2019)
Cartier Cartier 貴金属・宝石 K18WG LOVE系列戒指 57號 K18WG(mw2019)
Cartier Cartier 貴金属・宝石 K18WG LOVE系列戒指 57號 K18WG(mw2019)
Cartier Cartier 貴金属・宝石 K18WG LOVE系列戒指 57號 K18WG(mw2019)
Cartier Cartier 貴金属・宝石 K18WG LOVE系列戒指 57號 K18WG(mw2019)
Cartier Cartier 貴金属・宝石 K18WG LOVE系列戒指 57號 K18WG(mw2019)

因商品照片是以一般數位相機所拍攝,可能實品的顏色、質感跟螢幕上所看到的會有一點差異,請您完全理解之後再進行購買。

_blank
安心保障承諾

如購買的商品被判定為仿造品,會將金額全數退回。

除網上外,亦可於電話預約商品。
02-8773-080010:00〜19:00

※ 有關查詢
進行查詢的時候,請附上「商品編號」。

Cartier

LOVE系列戒指 57號 K18WG(mw2019)

商品號碼 : 2101213234843

  • 專櫃參考價54,500 元
  • 店舖售價29,800 元
  • 網路優惠價22,800 元
  • 狀態 : 九成新    » 關於顯示商品的狀態
  • 商品所在地 : 台湾オークション

商品已沒有存貨。

細節

商品編號 K18WG
材料 K18WG(750)WHITE GOLD
商品描述

有使用後氧化痕跡與髮絲紋痕跡

品牌名稱 : Cartier(卡地亞)
商品名稱 : 【特價17%OFF】LOVE系列戒指 57號 K18WG
材質 : K18WG(750)WHITE GOLD
尺寸 : 13號 國際圍/歐洲圍57
附屬品 : -

_blank
安心保障承諾

如購買的商品被判定為仿造品,會將金額全數退回。

除網上外,亦可於電話預約商品。
02-8773-080010:00〜19:00

※ 有關查詢
進行查詢的時候,請附上「商品編號」。

看過此商品的人,也看過這些商品。