HERMES バッグ Y刻 RougeH ROUGE H 55 深紅色帆布牛皮手提肩背2way包(附拉鍊小袋)Her Bag Zippe T刻 PM
 HERMES バッグ Y刻 RougeH ROUGE H 55 深紅色帆布牛皮手提肩背2way包(附拉鍊小袋)Her Bag Zippe T刻 PM
 HERMES バッグ Y刻 RougeH ROUGE H 55 深紅色帆布牛皮手提肩背2way包(附拉鍊小袋)Her Bag Zippe T刻 PM
 HERMES バッグ Y刻 RougeH ROUGE H 55 深紅色帆布牛皮手提肩背2way包(附拉鍊小袋)Her Bag Zippe T刻 PM
 HERMES バッグ Y刻 RougeH ROUGE H 55 深紅色帆布牛皮手提肩背2way包(附拉鍊小袋)Her Bag Zippe T刻 PM
 HERMES バッグ Y刻 RougeH ROUGE H 55 深紅色帆布牛皮手提肩背2way包(附拉鍊小袋)Her Bag Zippe T刻 PM
 HERMES バッグ Y刻 RougeH ROUGE H 55 深紅色帆布牛皮手提肩背2way包(附拉鍊小袋)Her Bag Zippe T刻 PM
 HERMES バッグ Y刻 RougeH ROUGE H 55 深紅色帆布牛皮手提肩背2way包(附拉鍊小袋)Her Bag Zippe T刻 PM
 HERMES バッグ Y刻 RougeH ROUGE H 55 深紅色帆布牛皮手提肩背2way包(附拉鍊小袋)Her Bag Zippe T刻 PM
 HERMES バッグ Y刻 RougeH ROUGE H 55 深紅色帆布牛皮手提肩背2way包(附拉鍊小袋)Her Bag Zippe T刻 PM
 HERMES バッグ Y刻 RougeH ROUGE H 55 深紅色帆布牛皮手提肩背2way包(附拉鍊小袋)Her Bag Zippe T刻 PM
 HERMES バッグ Y刻 RougeH ROUGE H 55 深紅色帆布牛皮手提肩背2way包(附拉鍊小袋)Her Bag Zippe T刻 PM
 HERMES バッグ Y刻 RougeH ROUGE H 55 深紅色帆布牛皮手提肩背2way包(附拉鍊小袋)Her Bag Zippe T刻 PM
 HERMES バッグ Y刻 RougeH ROUGE H 55 深紅色帆布牛皮手提肩背2way包(附拉鍊小袋)Her Bag Zippe T刻 PM
 HERMES バッグ Y刻 RougeH ROUGE H 55 深紅色帆布牛皮手提肩背2way包(附拉鍊小袋)Her Bag Zippe T刻 PM
 HERMES バッグ Y刻 RougeH ROUGE H 55 深紅色帆布牛皮手提肩背2way包(附拉鍊小袋)Her Bag Zippe T刻 PM
 HERMES バッグ Y刻 RougeH ROUGE H 55 深紅色帆布牛皮手提肩背2way包(附拉鍊小袋)Her Bag Zippe T刻 PM
 HERMES バッグ Y刻 RougeH ROUGE H 55 深紅色帆布牛皮手提肩背2way包(附拉鍊小袋)Her Bag Zippe T刻 PM
 HERMES バッグ Y刻 RougeH ROUGE H 55 深紅色帆布牛皮手提肩背2way包(附拉鍊小袋)Her Bag Zippe T刻 PM
 HERMES バッグ Y刻 RougeH ROUGE H 55 深紅色帆布牛皮手提肩背2way包(附拉鍊小袋)Her Bag Zippe T刻 PM
 HERMES バッグ Y刻 RougeH ROUGE H 55 深紅色帆布牛皮手提肩背2way包(附拉鍊小袋)Her Bag Zippe T刻 PM

因商品照片是以一般數位相機所拍攝,可能實品的顏色、質感跟螢幕上所看到的會有一點差異,請您完全理解之後再進行購買。

安心保障承諾

如購買的商品被判定為仿造品,會將金額全數退回。

除網上外,亦可於電話預約商品。
02-8773-080010:00〜19:00

※ 有關查詢
進行查詢的時候,請附上「商品編號」。

HERMES

ROUGE H 55 深紅色帆布牛皮手提肩背2way包(附拉鍊小袋)Her Bag Zippe T刻 PM

商品號碼 : 2163300221426

  • 專櫃參考價95,000 元
  • 店舖售價79,800 元
  • 網路優惠價79,800 元
  • 狀態 : 九成新
  • 商品所在地 : 台北 忠孝復興店

於商品頁表示的商品狀態。

  • 全新 … 全新,未被使用過。
  • 近全新 … 接近全新的狀態,但有一點點小傷痕,商品的整體狀況優良。
  • 九成新 … 些微的傷痕與污漬,看的出來有使用過的痕跡。
  • 八成新 … 整體有傷痕與污漬,看的出來有使用過的痕跡。
  • 六成新 … 非常多的傷痕與污漬,嚴重使用過的痕跡。

商品已沒有存貨。

細節

商品編號 Y刻 RougeH
顏色 ROUGE H 55 深紅色
材料 帆布牛皮
商品描述

皮革輕微磨壓痕
金屬些許髮絲紋


品牌名稱 : HERMES 愛馬仕(愛馬仕)
商品名稱 : ROUGE H 55 深紅色帆布牛皮手提肩背2way包(附拉鍊小袋)Her Bag Zippe T刻 PM
顏色 : ROUGE H 55 深紅色
材質 : 帆布牛皮
尺寸 : W31×H25×D10cm/提把25cm/肩背帶97cm(拉鍊小袋23*14.5cm)
口袋 : 外側/拉鍊×1/其他×1內側//其他×1
刻印 : T刻印(2015年製造)
附屬品 : 鎖頭組(附拉鍊小袋)

安心保障承諾

如購買的商品被判定為仿造品,會將金額全數退回。

除網上外,亦可於電話預約商品。
02-8773-080010:00〜19:00

※ 有關查詢
進行查詢的時候,請附上「商品編號」。

看過此商品的人,也看過這些商品。