LOUIS VUITTON バッグ M51387 原花王菲包 斜背包 Nusette Salsa LS
 LOUIS VUITTON バッグ M51387 原花王菲包 斜背包 Nusette Salsa LS
 LOUIS VUITTON バッグ M51387 原花王菲包 斜背包 Nusette Salsa LS
 LOUIS VUITTON バッグ M51387 原花王菲包 斜背包 Nusette Salsa LS
 LOUIS VUITTON バッグ M51387 原花王菲包 斜背包 Nusette Salsa LS
 LOUIS VUITTON バッグ M51387 原花王菲包 斜背包 Nusette Salsa LS
 LOUIS VUITTON バッグ M51387 原花王菲包 斜背包 Nusette Salsa LS
 LOUIS VUITTON バッグ M51387 原花王菲包 斜背包 Nusette Salsa LS
 LOUIS VUITTON バッグ M51387 原花王菲包 斜背包 Nusette Salsa LS
 LOUIS VUITTON バッグ M51387 原花王菲包 斜背包 Nusette Salsa LS
 LOUIS VUITTON バッグ M51387 原花王菲包 斜背包 Nusette Salsa LS
 LOUIS VUITTON バッグ M51387 原花王菲包 斜背包 Nusette Salsa LS
 LOUIS VUITTON バッグ M51387 原花王菲包 斜背包 Nusette Salsa LS
 LOUIS VUITTON バッグ M51387 原花王菲包 斜背包 Nusette Salsa LS
 LOUIS VUITTON バッグ M51387 原花王菲包 斜背包 Nusette Salsa LS
 LOUIS VUITTON バッグ M51387 原花王菲包 斜背包 Nusette Salsa LS
 LOUIS VUITTON バッグ M51387 原花王菲包 斜背包 Nusette Salsa LS
 LOUIS VUITTON バッグ M51387 原花王菲包 斜背包 Nusette Salsa LS
 LOUIS VUITTON バッグ M51387 原花王菲包 斜背包 Nusette Salsa LS
 LOUIS VUITTON バッグ M51387 原花王菲包 斜背包 Nusette Salsa LS
 LOUIS VUITTON バッグ M51387 原花王菲包 斜背包 Nusette Salsa LS

因商品照片是以一般數位相機所拍攝,可能實品的顏色、質感跟螢幕上所看到的會有一點差異,請您完全理解之後再進行購買。

安心保障承諾

如購買的商品被判定為仿造品,會將金額全數退回。

除網上外,亦可於電話預約商品。
02-8773-080010:00〜19:00

※ 有關查詢
進行查詢的時候,請附上「商品編號」。

LOUIS VUITTON

原花王菲包 斜背包 Nusette Salsa LS

商品號碼 : 2163200096414

  • 專櫃參考價28,000 元
  • 店舖售價14,800 元
  • 網路優惠價14,800 元
  • 狀態 : 八成新    » 關於顯示商品的狀態
  • 商品所在地 : 内湖LEECO店

商品已沒有存貨。

細節

商品編號 M51387
顏色 原花
材料 原花帆布
商品描述

整體狀況不錯的美品
整體及五金有些許使用痕跡
四角些微磨損

品牌名稱 : LOUIS VUITTON()
商品名稱 : 原花王菲包 斜背包 Nusette Salsa LS
型號 : M51387
顏色 : 原花
材質 : 原花帆布
尺寸 : W22×H25×D3cm/肩背帶110cm - 130cm
口袋 : 外側/鈕扣×1內側/開口式×1
附屬品 : -
製造番号 : SD1919

安心保障承諾

如購買的商品被判定為仿造品,會將金額全數退回。

除網上外,亦可於電話預約商品。
02-8773-080010:00〜19:00

※ 有關查詢
進行查詢的時候,請附上「商品編號」。

看過此商品的人,也看過這些商品。