Cartier Cartier 貴金属・宝石 白K金戒指 Happy Birthday 10號 50號 K18WG
Cartier Cartier 貴金属・宝石 白K金戒指 Happy Birthday 10號 50號 K18WG
Cartier Cartier 貴金属・宝石 白K金戒指 Happy Birthday 10號 50號 K18WG
Cartier Cartier 貴金属・宝石 白K金戒指 Happy Birthday 10號 50號 K18WG
Cartier Cartier 貴金属・宝石 白K金戒指 Happy Birthday 10號 50號 K18WG
Cartier Cartier 貴金属・宝石 白K金戒指 Happy Birthday 10號 50號 K18WG
Cartier Cartier 貴金属・宝石 白K金戒指 Happy Birthday 10號 50號 K18WG
Cartier Cartier 貴金属・宝石 白K金戒指 Happy Birthday 10號 50號 K18WG
Cartier Cartier 貴金属・宝石 白K金戒指 Happy Birthday 10號 50號 K18WG
Cartier Cartier 貴金属・宝石 白K金戒指 Happy Birthday 10號 50號 K18WG
Cartier Cartier 貴金属・宝石 白K金戒指 Happy Birthday 10號 50號 K18WG
Cartier Cartier 貴金属・宝石 白K金戒指 Happy Birthday 10號 50號 K18WG
Cartier Cartier 貴金属・宝石 白K金戒指 Happy Birthday 10號 50號 K18WG
Cartier Cartier 貴金属・宝石 白K金戒指 Happy Birthday 10號 50號 K18WG
Cartier Cartier 貴金属・宝石 白K金戒指 Happy Birthday 10號 50號 K18WG
Cartier Cartier 貴金属・宝石 白K金戒指 Happy Birthday 10號 50號 K18WG
Cartier Cartier 貴金属・宝石 白K金戒指 Happy Birthday 10號 50號 K18WG
Cartier Cartier 貴金属・宝石 白K金戒指 Happy Birthday 10號 50號 K18WG
Cartier Cartier 貴金属・宝石 白K金戒指 Happy Birthday 10號 50號 K18WG
Cartier Cartier 貴金属・宝石 白K金戒指 Happy Birthday 10號 50號 K18WG
Cartier Cartier 貴金属・宝石 白K金戒指 Happy Birthday 10號 50號 K18WG

因商品照片是以一般數位相機所拍攝,可能實品的顏色、質感跟螢幕上所看到的會有一點差異,請您完全理解之後再進行購買。

安心保障承諾

如購買的商品被判定為仿造品,會將金額全數退回。

除網上外,亦可於電話預約商品。
02-8773-080010:00〜19:00

※ 有關查詢
進行查詢的時候,請附上「商品編號」。

Cartier

白K金戒指 Happy Birthday 10號 50號 K18WG

商品號碼 : 2163200084206

 • 專櫃參考價32,000 元
 • 店舖售價12,800 元
 • 網路優惠價12,800 元
 • 狀態 : 近全新    » 關於顯示商品的狀態
 • 商品所在地 : FB live action

商品已沒有存貨。

細節

材料 K18WG(750)WHITE GOLD
商品描述

金屬有些微不明顯髮絲紋

品牌名稱 : Cartier(卡地亞)
商品名稱 : 白K金戒指 Happy Birthday 10號 50號 K18WG
材質 : K18WG(750)WHITE GOLD
尺寸 : 10號 國際圍/歐洲圍50
附屬品 : -

安心保障承諾

如購買的商品被判定為仿造品,會將金額全數退回。

除網上外,亦可於電話預約商品。
02-8773-080010:00〜19:00

※ 有關查詢
進行查詢的時候,請附上「商品編號」。

看過此商品的人,也看過這些商品。