HERMES HERMES サイフ・小物 T刻 BlueAzteque 【特價35%OFF】7M Bleu Azteque 湖水藍 H字二折短夾 Bearn Compact T刻銀扣 Chevre
HERMES HERMES サイフ・小物 T刻 BlueAzteque 【特價35%OFF】7M Bleu Azteque 湖水藍 H字二折短夾 Bearn Compact T刻銀扣 Chevre
HERMES HERMES サイフ・小物 T刻 BlueAzteque 【特價35%OFF】7M Bleu Azteque 湖水藍 H字二折短夾 Bearn Compact T刻銀扣 Chevre
HERMES HERMES サイフ・小物 T刻 BlueAzteque 【特價35%OFF】7M Bleu Azteque 湖水藍 H字二折短夾 Bearn Compact T刻銀扣 Chevre
HERMES HERMES サイフ・小物 T刻 BlueAzteque 【特價35%OFF】7M Bleu Azteque 湖水藍 H字二折短夾 Bearn Compact T刻銀扣 Chevre
HERMES HERMES サイフ・小物 T刻 BlueAzteque 【特價35%OFF】7M Bleu Azteque 湖水藍 H字二折短夾 Bearn Compact T刻銀扣 Chevre
HERMES HERMES サイフ・小物 T刻 BlueAzteque 【特價35%OFF】7M Bleu Azteque 湖水藍 H字二折短夾 Bearn Compact T刻銀扣 Chevre
HERMES HERMES サイフ・小物 T刻 BlueAzteque 【特價35%OFF】7M Bleu Azteque 湖水藍 H字二折短夾 Bearn Compact T刻銀扣 Chevre
HERMES HERMES サイフ・小物 T刻 BlueAzteque 【特價35%OFF】7M Bleu Azteque 湖水藍 H字二折短夾 Bearn Compact T刻銀扣 Chevre
HERMES HERMES サイフ・小物 T刻 BlueAzteque 【特價35%OFF】7M Bleu Azteque 湖水藍 H字二折短夾 Bearn Compact T刻銀扣 Chevre
HERMES HERMES サイフ・小物 T刻 BlueAzteque 【特價35%OFF】7M Bleu Azteque 湖水藍 H字二折短夾 Bearn Compact T刻銀扣 Chevre
HERMES HERMES サイフ・小物 T刻 BlueAzteque 【特價35%OFF】7M Bleu Azteque 湖水藍 H字二折短夾 Bearn Compact T刻銀扣 Chevre
HERMES HERMES サイフ・小物 T刻 BlueAzteque 【特價35%OFF】7M Bleu Azteque 湖水藍 H字二折短夾 Bearn Compact T刻銀扣 Chevre
HERMES HERMES サイフ・小物 T刻 BlueAzteque 【特價35%OFF】7M Bleu Azteque 湖水藍 H字二折短夾 Bearn Compact T刻銀扣 Chevre
HERMES HERMES サイフ・小物 T刻 BlueAzteque 【特價35%OFF】7M Bleu Azteque 湖水藍 H字二折短夾 Bearn Compact T刻銀扣 Chevre
HERMES HERMES サイフ・小物 T刻 BlueAzteque 【特價35%OFF】7M Bleu Azteque 湖水藍 H字二折短夾 Bearn Compact T刻銀扣 Chevre
HERMES HERMES サイフ・小物 T刻 BlueAzteque 【特價35%OFF】7M Bleu Azteque 湖水藍 H字二折短夾 Bearn Compact T刻銀扣 Chevre
HERMES HERMES サイフ・小物 T刻 BlueAzteque 【特價35%OFF】7M Bleu Azteque 湖水藍 H字二折短夾 Bearn Compact T刻銀扣 Chevre
HERMES HERMES サイフ・小物 T刻 BlueAzteque 【特價35%OFF】7M Bleu Azteque 湖水藍 H字二折短夾 Bearn Compact T刻銀扣 Chevre
HERMES HERMES サイフ・小物 T刻 BlueAzteque 【特價35%OFF】7M Bleu Azteque 湖水藍 H字二折短夾 Bearn Compact T刻銀扣 Chevre
HERMES HERMES サイフ・小物 T刻 BlueAzteque 【特價35%OFF】7M Bleu Azteque 湖水藍 H字二折短夾 Bearn Compact T刻銀扣 Chevre

因商品照片是以一般數位相機所拍攝,可能實品的顏色、質感跟螢幕上所看到的會有一點差異,請您完全理解之後再進行購買。

_blank
安心保障承諾

如購買的商品被判定為仿造品,會將金額全數退回。

除網上外,亦可於電話預約商品。
02-8773-080010:00〜19:00

※ 有關查詢
進行查詢的時候,請附上「商品編號」。

HERMES

【特價35%OFF】7M Bleu Azteque 湖水藍 H字二折短夾 Bearn Compact T刻銀扣 Chevre

商品號碼 : 2163300142325

 • 專櫃參考價63,000 元
 • 店舖售價22,800 元
 • 網路優惠價14,800 元
 • 狀態 : 八成新    » 關於顯示商品的狀態
 • 商品所在地 : 台北 VIP貴賓館

商品已沒有存貨。

細節

商品編號 T刻 BlueAzteque
顏色 7M Bleu Azteque 湖水藍
材料 山羊皮Chevre
商品描述

四角、油邊有磨損狀況
金屬有髮絲紋痕跡
皮革多處有磨損 髒汙
內裡有髒汙

品牌名稱 : HERMES(愛馬仕)
商品名稱 : 【特價35%OFF】7M Bleu Azteque 湖水藍 H字二折短夾 Bearn Compact T刻銀扣 Chevre
顏色 : 7M Bleu Azteque 湖水藍
材質 : 山羊皮Chevre
尺寸 : W9.5×H12×D1.5cm
口袋 : 皮夾/鈔票×1/零錢×1/卡層×4/其他×4
刻印 : T刻印(2015年製造)
附屬品 : -

_blank
安心保障承諾

如購買的商品被判定為仿造品,會將金額全數退回。

除網上外,亦可於電話預約商品。
02-8773-080010:00〜19:00

※ 有關查詢
進行查詢的時候,請附上「商品編號」。

看過此商品的人,也看過這些商品。